Praktijk

Van januari 2016 tot en met januari 2018 was ik beheerder van de moestuin van Park Bredelaar in Elst. Een parkje van 1 ha waarvan ongeveer een kwart ingericht als moestuin. Ik werkte daar met vrijwilligers, meestal mensen die om diverse redenen niet deel konden/kunnen nemen aan het reguliere arbeidsproces. De meeste groenten die we daar teelden waren zgn “vergeten” groenten. Helaas moest ik met dit werk stoppen omdat het verzorgen van trainingen te veel tijd in beslag nam.